Kentsel Dönüşüm ve Deprem Gerçeği

9 Nisan 2018 0 Yorum

Kentsel Dönüşümün ülkemize en büyük faydasının depreme dayanıklı binalar yapılmasıdır.

Ülkemizde deprem doğuran, yaklaşık 15.000 km.si ana aks olmak üzere, toplam 24.500 km. uzunluğunda canlı fay vardır. Ülkemizdeki deprem kuşağına baktığımızda ekonomik anlamda gelişmiş illerimizin neredeyse tamamı deprem kuşağı içerisinde olduğu görülmektedir.

Ülkemizde 20 milyon adetten fazla yapı bulunmaktadır. Bu yapıları incelediğimizde ruhsatsız, kaçak ve 20 yaş üzeri 5 milyondan fazla riskli yapımız olduğu ortaya çıkmaktadır. Sadece İstanbul ilimizi incelediğimizde yapı stoğunun %50’sinin kaçak, çarpık yapılaşmış, oturma izni olmadığı ve günümüz mevzuatına aykırı nitelikte yapılmış olduğu yapılan gerçeği önümüze çıkmaktadır.

Geçen son 100 yıl içerisinde, topraklarımızda hasar doğuran 100’ün üzerinde depremde, (yılda ortalama 1 depremden fazla) 100 binden fazla can kaybı ve 2 milyona yakın ev kaybettik. Ülke zenginliğimizin %90’ı ciddi deprem riski altındadır. Son yüzyıl içindeki depremlerde ortalama her yıl milli gelirimizin %1’ini kaybettik. 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde 60 saniye içinde 33.000 yurttaşımızı kaybettik. Son yaşanan Van Depremlerinde yıkılan ve/veya ağır hasar gören konut sayısının yaklaşık 30.000 olduğu tahmin edilmektedir.

1999 yılında meydana gelen Gölcük ve Düzce depremlerinde Milli gelirimizin %10-15’i birkaç dakika içinde kayboldu. Olası bir İstanbul depreminin yaşanması sonrası birçok olumsuz sonuçlar beklenmektedir. Rakamlarla olası deprem sonrası İstanbul’ a bakacak olursak 20–50 bin kişilik bir can kaybı, 20–50 bin arası ağır hasarlı bina, 500 bin – 1,5 milyon arası işsiz ve 1–2 milyon arası evsiz insan kalacağı tahmin edilmektedir.

Yaşadığımız alanların güvenli olup olmadığını sadece yaşanan depremler sonrasında hatırlamamalıyız. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” kanunu depremler sonrasında acıların yaşanmaması, güvenli ve sosyal imkanları olan yeni yaşam alanlarının oluşturulması için çıkarılmıştır.

Deprem gerçeğini unutmamalıyız, deprem Bugün mü olacak? Yarın mı? bunu bilemeyiz. Ancak güvenli ve yeni yaşanabilir alanlar oluşturmak için bugün alacağınız Kentsel Dönüşüm kararınız ile yaşam alanınızı yenileyebilirsiniz…

Saygılarımla

 

Serkut İSAFÇA
Gayrimenkul Yatırım ve Kentsel Dönüşüm Danışmanı

Yorum(0)

Yorumunuzu yazabilirsiniz